Ježiš ich oddelil - 8. december - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš ich oddelil – 8. december
8. decembra 2023
Play

„Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sta slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo.“ Evanjelium podľa Matúša 17:2

Ježiš vzal so sebou troch svojich priateľov. Išli na vysoký vrch. Možno počas ťažkého výstupu premýšľali: Prečo ich oddelil? Prečo nevybral ľahšiu cestu? Čo mal v úmysle?

Aj ty máš v živote chvíle, keď sa takto pýtaš. Nerozumieš Mu. Oddelil ťa a Jeho cesta vyzerá zvláštne.

Napadlo ti, že Ježiš môže mať s tebou podobný zámer, ako mal so svojimi učeníkmi?

Chce, aby si Ho videl premeneného.

Učeníci s Ním chodili už dlhý čas. Počúvali Jeho slová a On vykonal mnoho zázrakov. Kto poznal Ježiša lepšie ako oni?

Ježiš však pozerá na srdce a vedel, že Jeho priatelia Ho musia vidieť v sláve. Pozná aj tvoje srdce. Chce ťa viesť k hlbšiemu poznaniu Jeho samého.

Učeníci videli Ježiša s Mojžišom a Eliášom. Videli Ho ako súčasť väčšieho obrazu. On bol ten prorok, ktorého Boh zasľúbil Mojžišovi. A ako Eliáš vystúpil do neba, tak mal vystúpiť aj Ježiš.

Boh ťa poznal a vyvolil si ťa ešte pred stvorením sveta. Je len Jeden, ktorý môže dať tvojmu životu skutočný zmysel. Vidí všetko z oveľa väčšej perspektívy ako ty. Jeho cieľom v podstate je, aby bol oslávený v tvojom srdci.

Stalo sa to učeníkmi. Nakoniec nevideli nikoho, len Ježiša.

Boh ťa vedie životom tak, že všetka ostatná sláva stráca svoj lesk. Uvedomuješ si, že všetka svetská sláva je ako kvet trávy. Kvety sú samozrejme krásne, ale jedného dňa zvädnú a zahynú.

Platí to aj pre veci v tvojom živote, ktoré sú dočasné ako kvety. Nakoniec zostane len sám Ježiš. Vtedy k tebe príde a ty Ho uvidíš premeneného priamo pred svojimi očami. Takého Ho budeš vidieť aj vo večnosti. Budeš prekvapený, srdce sa ti bude radovať a nik ti nevezme radosť.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.