Boží chrám - 16. máj - evs.sk

Zamyslenia

Boží chrám – 16. máj
16. mája 2022
Play

„… Iebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!“ 1. list Korintským 3:17

Biblia ponúka jasný obraz kresťana. Aké ťažké je však držať sa ho! Moje skúsenosti, myšlienky a pocity hovoria niečo úplne iné ako to, čo sa o mne hovorí v Božom slove.

Kresťan je chrám Boží. Boh žije skrze Ducha Svätého v každom človeku, ktorý sa znova narodil. Nikto nemôže uveriť v Ježiša bez Ducha Svätého. A nikto nie je v živom kontakte s Bohom bez toho, aby mal Božieho Ducha. A tam, kde žije Boží Duch, človek je oddelený a posvätený. Už viac nepatrí sebe.

Tvoje dobré skutky ťa nerobia svätým. Nie, to robí Hospodin, ktorý svoje dielo vykonal tak, že si v tebe spravil príbytok. Kde vstúpi, tam napĺňa dom svojou slávou. Je ťažké pochopiť, že On, vznešený a svätý, by vstúpil do tvojho nečistého a hriešneho srdca. Vstupuje vďaka Ježišovej krvi, ktorá ťa očistila od všetkého hriechu skrze tvoju vieru v Neho.

Musíš dať priestor pravde, že ty, ako Boží chrám, si svätý. Diabol robí všetko, čo je v jeho silách, aby si na to zabudol. Vie, že tvoja viera v túto pravdu je pre neho nebezpečná.

Keď ťa Boh stvoril ako svätý chrám, nemôžeš sa poddať nečistote. Nemôžeš chcieť pošpiniť Hospodinove vlastníctvo. Naopak, tvojím najväčším želaním je, aby bola zhoda medzi čistotou chrámu a tým, ktorý v ňom žije.

Hlboko v tvojom srdci je túžba osláviť Ježiša. Musíš sa podvoliť tejto túžbe. Nesmieš nechať diabla, svet alebo svoju hriešnu prirodzenosť, aby ťa pošpinili. Musíš nechať Ježiša, aby čistil chrám v tvojom živote. Potom Mu máš poďakovať, že stále v tvojom živote koná. Ak zostávaš v Ňom a On v tebe, budeš prinášať veľa ovocia.

Ostatní Ho uvidia skrze teba, Jeho chrám.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.