Kde je nebo? - 1. september - evs.sk

Zamyslenia

Kde je nebo? – 1. september
1. septembra 2022
Play

„Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo…“ (L 22:29)

Mnoho ľudí zaujímala otázka: „Kde je nebo?“ Písmo nám nevraví, kde je. Niektorí študenti sa snažili poskladať nejaké časti Biblie a vyhlásiť, že nebo je na severe. Citujú žalm 48:2: „celej zeme rozkošou… … severný to výbežok…“ Magnetická strelka ukazuje na sever. Možno je Nový Jeruzalem na severe. Nevieme to. Avšak bez ohľadu na to, kde nebo je, bude tam, kde je Kristus.

Mnoho ľudí sa pýta: „Veríš tomu, že nebo je ozajstné miesto?“ Áno! Ježiš povedal: „Idem vám pripraviť miesto.“ Biblia učí, že Enoch a Eliáš vystúpili v ozajstnom tele na ozajstné miesto, ktoré je práve tak reálne ako Los Angeles, Londýn či Alžír! Biblia rovnako učí, že nebo bude miesto krásy. V Biblii je opísané ako „Boží príbytok“ − „mesto“ −  „lepšie miesto“ −  „dedičstvo“ − „sláva“.

Biblia rovnako naznačuje, že nebo bude miesto veľkého porozumenia a vedomostí o veciach, ktoré sme sa tu dole nikdy nenaučili.

Modlitba dňa

Živý Pane Ježiši, vedomosť o tom, že Ty si mi pripravil v nebi miesto, prináša mojej duši útechu a potešenie.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.