Ako mrhať energiou - 9. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ako mrhať energiou – 9. júl
9. júla 2022
Play

„Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie.“ Židom 11:2

Ak si ustarostený o to, kedy zomrieš, zbytočne márniš mnoho energie. Je to v Božích rukách. Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ (Žid 9:27)

Budeš žiť presne tak dlho, ako Boh chce, aby si žil – ani o deň dlhšie.

Vezmime si príklad mužov a žien z biblickej siene slávy viery: „… ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk.“ (Žid 11:33-34)

Samozrejme, v Biblii je jedna osoba, ktorú si zvlášť spájame s levmi – Daniel. Bol to Boží prorok a slúžil babylonskému kráľovi Dáriovi, ktorý sa spoliehal na jeho rady. Danielovi nepriatelia vedeli, že je len jeden spôsob, ako ho zbaviť vplyvného postavenia, a to nájsť niečo v súvislosti s jeho vierou.

Daniel mal obdivuhodný zvyk každý deň sa modliť, preto presvedčili kráľa, aby podpísal dekrét, že sa nikto nesmie modliť k nikomu inému okrem kráľa počas 30 dní. Ale Daniel šiel domov a modlil sa tak, ako to robieval, preto ho zatkli a hodili do jamy s levmi.

Kráľ mal bezsennú noc napriek pohodliu paláca. Daniel zatiaľ spal ako bábätko v jame s levmi a Boh ochránil jeho život. To nám pripomína jednoduchú skutočnosť, že je lepšie byť v jame s levmi s Bohom, než kdekoľvek inde bez Neho.

Boh s Danielom ešte neskončil a neskončil ani s Tebou. Preto sa prestaň strachovať a začni Mu dôverovať.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.