Kto chodí v tme, nech dúfa - 27. november - evs.sk

Zamyslenia

Kto chodí v tme, nech dúfa – 27. november
27. novembra 2021
Play

„Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva na hlas Jeho služobníka? Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha.“ Izaiáš 50:10

Ten, kto má bázeň pred Bohom, nepozná tmu. Také sú naše predstavy. Ale skúsenosť ukazuje, že nikto nezakúša v živote takú tmu, ako tí, ktorí majú bázeň pred Bohom. Dôvodom je skutočnosť, že sa na seba pozerajú pravdivo. Pozerajú sa pravdivo aj na okolie okolo seba a vzťahy, v ktorých žijú. Neutiekajú sa k žiadnej falošnej nádeji, neutešujú sa spôsobom, akým sa inak človek utešuje. Preto sa im niekedy zdá, že kráčajú v tme a nežiari im už svetlo.

Vtedy sa odsudzujú, obviňujú a pýtajú sa sami seba: som dieťa Božie, keď som taký, aký som?

Božie Slovo počíta s takouto situáciou u veriacich ľudí a má pre nich posolstvo! Ak kráčajú v tme, nech položia svoju dôveru v meno Hospodinovo a spoliehajú sa na svojho Boha.

Nemajú čakať najprv na svetlo. Nemajú čakať na zážitky. Majú vedieť, že uprostred situácie, v ktorej sú, je pre nich rozhodujúce Jeho meno. Božie Slovo dokonca hovorí, že sa Jeho svätým menom môžeme chváliť.

V Pánovom mene je spasenie a zmierenie. Ten, kto dúfa v meno Hospodinovo, utieka sa k samotnému Pánovi a má podiel na všetkom, čo nám On dal pre večný život. Dúfať v meno Hospodina je to isté, ako spoliehať sa na svojho Boha.

Na Boha sa môžeme spoliehať len tak, že budeme dúfať v Jeho meno, ktoré je nad každé meno a dáva nám spasenie. Vtedy máme svetlo uprostred tmy.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.