Boh nás upevňuje - 24. október - evs.sk

Zamyslenia

Boh nás upevňuje – 24. október
24. októbra 2021

„Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal.“ 2. list Korintským 1:21

Poznáš tú dotieravú otázku: „Dôjdem do cieľa?“ Videl si iných odpadnúť od viery a pýtaš sa, či sa to nestane aj tebe. Pokiaľ vieš, nie si lepší ako oni. Z vlastného života poznáš sily, ktoré ich odviedli od Ježiša.

Možno si myslíš, že tvoj duchovný život bol predtým silnejší. Bol si viac nadšený a zapálenejší ako teraz. Tvoj vzťah s Bohom bol intenzívnejší. Teraz ťa nakazila nepríjemná bezstarostnosť.

Čo musíš spraviť?

Musíš počuť toto slovo: „Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista.“ Ak by to bolo na tebe a na mne, nikdy by sme nedošli do cieľa. Ale Boh nás upevňuje pre Krista.

Keď nám Boh dovolí vidieť, akí sme slabí a ako málo dokážeme spraviť, nerobí to preto, aby sme si zúfali. Musíme sa ponáhľať k Ježišovi. Tam nájdeme všetko, čo potrebujeme. V Ňom sme bohatí uprostred chudoby a biedy.

Boh nás pomazal. Dal nám Ducha Svätého. Ducha, ktorý oslavuje Ježiša v srdci Božieho dieťaťa. Ak už nevidíš Ježiša ako osláveného, musíš sa modliť, aby sa otvorili oči tvojho srdca. Odvráť sa od seba. Uchop Božie slovo. Nie je dobré dívať sa na seba. Nemal by si stále myslieť na všetky predsavzatia, ktoré si nikdy neuskutočnil. Radšej sa ponor do Božích zasľúbení.

Aké požehnanie znamená toto Slovo! Boh je Ten, ktorý ťa spája s Ježišom. A Boh je Bohom zázrakov. Môže použiť čokoľvek z tvojho života, aby ťa k Nemu pripútal — a to aj okolnosti, ktoré sa zdajú byť ťažké a komplikované.

Možno si myslíš, že to platí pre Pavla a jeho najbližších spolupracovníkov. Ale Pavol zahŕňa aj slabých a nezrelých Korintských. Boh je Bohom milosti. Všetkých nás pevne púta k Synovi. Môžeme v tomto slove spočinúť. Hospodin nás zachová. Povedie nás vpred. Sláva Bohu!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.