Kto zvíťazí - 19. máj - evs.sk

Zamyslenia

Kto zvíťazí – 19. máj
19. mája 2023
Play

„Kto zvíťazí…“ Zjavenie Jána 2:7

Sedemkrát hovorí Pán tieto slová zborom. Sedemkrát k nim pripája osobitné zasľúbenie.

Všetky sľuby sa týkajú toho, kto zvíťazí. Všetky sú zvesťou všetkým zborom vo všetkých časoch.

Pozrime sa bližšie na to, čo nám hovoria tieto zasľúbenia.

„Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.“ (Zjav 2:7)

„Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!“ (Zjav 2:11) Druhá smrť, to je večné zatratenie.

„Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane.“ (Zjav 2:17)

Biely kamienok znamená oslobodzovací rozsudok. Podobne tmavý kamienok znamená rozsudok smrti. Výrazy sú použité z právneho žargónu v Malej Ázii. Kto zvíťazí, bude teda oslobodený v deň súdu.

„Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a roztrieska ich ako hlinené hrnce, ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.“ (Zjav 2:26–28)

V tomto verši nachádzame súvislosti s druhým Žalmom. Pán roztlčie pohanov železným prútom a rozbije ako hlinenú nádobu. Železný prút, to je golgotský kríž. Na ňom Pán roztĺkol moc nepriateľa. Pán nad nimi vyhrá evanjeliom. Ten, kto si stráži Jeho skutky, to čo nám bolo dané v spasení, získa pohanov pre Boha a železný prút, ktorým ich rozbije, je evanjelium o Pánovi Ježišovi. Toto je obrazná reč, ktorá vyjadruje, že Pán Ježiš zvíťazil a skrze svoje Slovo získava jedno víťazstvo za druhým.

Ten, kto víťazí, získava veľké požehnanie a prednostné právo byť v Pánovej službe.

Dostáva tiež rannú hviezdu, nádej vo večnú svätosť.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.