Ber to vážne - 27. február - evs.sk

Zamyslenia

Ber to vážne – 27. február
27. februára 2024
Play

„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ (1Jn 4:4)

Ľudia často neúmyselne otvárajú dvere démonickému vplyvu. Napríklad si radi čítajú svoj denný horoskop alebo si myslia, že je zábavné hrať sa so špiritistickou tabuľkou Ouija. Možno chodia na stretnutia, kde im niekto hovorí, že sa v ich mene môže spojiť s mŕtvym príbuzným. Všetky tieto veci však môžu otvoriť dvere démonom. A mnohí ľudia, ktorí si mysleli, že sa v týchto veciach nevinne hrajú, sa dostali do moci samotného satana. Preto sa musíme od týchto vecí držať ďalej. Biblia varuje: „a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte.“ (Ef 5:11)

Diablovi nemôžu byť ľahostajné kríže, svätená voda ani nič iné, o čom si ľudia myslia, že ich pred ním ochráni. Jediná moc, ktorej sa bojí, je moc Ježiša Krista.

V Matúšovom evanjeliu čítame, že keď Ježiš prekročil Galilejské more a prišiel do oblasti Gadarénov, stretli sa s Ním dvaja ťažko posadnutí muži. Prišli o všetko. Stratili domov, rodinu aj zdravý rozum. Dokonca stratili aj svoju vôľu. Boli úplne v moci diabla.

Ježiš však počul ich volanie a zmenil ich život.

Ak si kresťan, nemusíš žiť v strachu, že tvoj život ovládnu démoni, pretože keď uveríš v Ježiša Krista, príde do tvojho vnútra a usadí sa v ňom natrvalo. Náš Pán nie je v časovo vymedzenom programe s diablom. On bude naším jediným obyvateľom, ak v Neho vložíme svoju vieru.

Môže nás satan pokúšať? Áno.

Môže nás obťažovať a utláčať? Áno.

Môže nad nami zvíťaziť a premôcť nás? Nie.

Biblia sľubuje: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ (1Jn 4:4) Ste pod Božou ochranou.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.