Jadro kresťanskej zvesti - 15. december - evs.sk

Zamyslenia

Jadro kresťanskej zvesti – 15. december
15. decembra 2021
Play

„Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“ Skutky apoštolov 4:33

Kázanie apoštolov je tu charakterizované ako svedectvo o Ježišovom vzkriesení.

Nikto nerozprával viac o smrti Pána Ježiša ako apoštolovia. Nikto nedával silnejší dôraz na zástupné dielo Ježišovej smrti ako oni. Ale aj tak je ich zvesť v prvom rade charakterizovaná ako svedectvo o vzkriesení!

Pán Ježiš, ktorý za nás zomrel na dreve kríža, je živý Spasiteľ. Keby Pán Ježiš nevstal z hrobu a hrob by nebol prázdny v tú Veľkonočnú nedeľu, nebol by ani náš hriech odčinený. Kresťanským symbolom nie je krucifix. Je ním prázdny kríž. Pán Ježiš už nie je na kríži. On tam naozaj bol, spasení svätí v nebi spievajú o Baránkovi, ktorý bol zabitý a vykúpil nás pre Boha svojou krvou. Keby Pán Ježiš nebol zomrel za nás, nebolo by pre nikoho odpustenia hriechov. A nebol by ani večný život. Ale ten ukrižovaný Ježiš Kristus je vzkriesený a živý Spasiteľ!

Tí, ktorí odmietajú Ježišovo vzkriesenie v tele, odmietajú celú spásu a utrpenie. Nemá zmysel rozprávať o zástupnej smrti bez spojenia s Ježišovým vzkriesením. Bez vzkriesenia by Ježišova smrť nemala spásonosný význam pre žiadneho človeka.

Preto apoštol hovorí, že keby Pán Ježiš nevstal z mŕtvych, tak by boli veriaci ešte doteraz v hriechu. (1 K15:17)

Ale Kristus je vzkriesený. Hriech je zaplatený. Každý, kto verí v Pána Ježiša, má večný život! Každý, kto verí v Pána Ježiša, neokúsi smrti, ale bude žiť, aj keby zomrel!

Toto je jadro kresťanskej zvesti. Je to svätá istota, ktorú máme vo viere v Pána Ježiša!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.