Modlitba a práca - 17. február - evs.sk

Zamyslenia

Modlitba a práca – 17. február
17. februára 2022
Play

„A spikli sa všetci dovedna, že prijdú bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmätok. Preto sme sa modlili k svojmu Bohu a postavili sme stráž proti nim vo dne i v noci, pretože sme sa ich báli.“ (Neh 4:8-9, Roháčkov preklad)

Niekedy sa stane, že ľudia v mene duchovnosti nie sú ani prinajmenšom duchovní. Povedzme napríklad, že nemáš prácu a preto sa za ňu modlíš. Samozrejme, modlitba je dobrá. Takisto však potrebuješ rozposlať svoj životopis na čo najviac miest a za každé z nich sa modliť.

Potrebujeme rozlišovať, kedy sú na mieste duchovné veci a kedy praktické. Niekedy nám to uniká. Keď sa Nehemiáš rozhodol vybudovať múry Jeruzalema, modlil sa, no  zároveň bol aj praktický a pripravoval sa na to. V Nehemiášovi 4:9 čítame: „Preto sme sa modlili svojmu Bohu a postavili sme stráž proti nim vo dne i v noci, pretože sme sa ich báli.“ (Roháčkov preklad)

V Nehemiášovom príbehu pozorujeme, že modlitba a práca idú ruka v ruke. Od Nehemiáša sa môžeme naučiť, ako si prácu naplánovať, a potom ako pracovať na svojom pláne.

Keď Dávid čelil Goliášovi, vyjadril sa nasledovne: „… toto je Hospodinov boj; On vás vydá do našich rúk.“ (1Sam 17:47) Dávid však tiež vložil kameň do praku a vystrelil ho na Goliáša. Kameň trafil Goliáša do čela a Goliáš padol k zemi. Dávid sa modlil a konal.

Nehemiáš a jeho družina sa počas rekončtrukcie múrov Jeruzalema modlili, ale zároveň boli aj praktickí. Podnikli praktické kroky a držali sa ich. Nehemiáš zaviedol systém. Na mieste bola 24-hodinová stráž. V prípade nejakého problému mali zatrúbiť. Nehemiáš nám v 4:18 prezrádza: „Každý mal svoju zbraň poruke. Trubač so mnou ostal, aby spustil poplach.“ (preklad z anglického originálu NLT)

Potrebujeme dokončiť to, do čoho nás Boh povolal. A je potrebné, aby sme to robili horlivo a vytrvalo.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.