Vzdávaš sa? - 18. máj - evs.sk

Zamyslenia

Vzdávaš sa? – 18. máj
18. mája 2022
Play

„Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ (Ef 2:10)

Šťastie a všetky neobmedzené výhody, ktoré plynú z nebeskej studnice, sú závislé na našom vzťahu k Bohu. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sú podmienkami statusu Božieho dieťaťa. Len Jeho deti sú oprávnené prijať tieto veci, ktoré vedú k šťastiu, a aby sme boli Jeho dieťaťom, musíme mu odovzdať svoju vôľu.

Predtým, než môžeme byť bohatí, si musíme pripustiť svoju chudobu. Predtým, než sa môžeme stať prijatým dieťaťom, si musíme priznať, že nemáme nič. Keď si uvedomujeme, že všetka naša vlastná dobrota je v Božích očiach ako špinavé handry a sme si vedomí deštrukčnej sily našich tvrdohlavých vôlí; keď si uvedomujeme našu úplnú závislosť na Božej milosti skrze vieru a nič viac, potom sme začali na ceste za šťastím.

Človek nespoznáva Boha skrze skutky – Boha spoznáva vierou skrze milosť. Svoju cestu za šťastím a do neba si nedokážeš odpracovať, odmoralizovať, zreformovať ani kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, vždy nám zdôrazňuj, že len skrze milosť prichádzame k poznaniu Teba, že Tvojou zásluhou pred Tebou stojíme spravodliví.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.