Môj si ty - 13. november - evs.sk

Zamyslenia

Môj si ty – 13. november
13. novembra 2021
Play

„Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Evanjelium podľa Jána 20:16

Ak niekto vysloví tvoje meno, nepochybuješ, že sa to týka teba.

Možno si vyrástol v kresťanskej rodine. O kresťanstve môžeš vedieť veľa. Áno, možno túžiš stať sa kresťanom. Všetko to ti ale nebude nič platné, ak neveríš, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych pre teba. Ak si nepočul Ježiša vo svojom srdci, ako ti hovorí: „Môj si ty!“, si mimo Božieho kráľovstva.

Pán ťa ale volá po mene, tak ako sa to stalo, keď sa zjavil Márii. To je tá najväčšia a najdrahšia vec v živote človeka.

Keď sa to stane, nebude ťa zaujímať, čo všetko od Ježiša dostávaš, bude ťa zaujímať On sám. Premýšľaš len o Ňom. Priťahuje ťa. Stal sa pre teba všetkým.

Starý Pánov služobník raz povedal: „Mne žiť je Kristus.“ Keď mal vydať počet, zaujímal ho len Ježiš. Nebude to tak aj vo večnosti?

Mnohí kresťania rozmýšľajú, či vo večnosti nájdu odpovede na svoje pozemské problémy. Otázkou je, nakoľko ťa to bude zaujímať, keď budeš stáť tvárou v tvár Ježišovi. Tam ťa On tak zaujme, že na všetko ostatné zabudneš.

Predstav si, že ťa Ježiš pozná! Predstav si, že je to tak práve v deň, keď to pre teba znamená všetko. Predstav si, že ťa Ježiš oslovuje menom vo chvíli, keď to znamená, že máš zdediť kráľovstvo, ktoré pre teba Otec pripravil od stvorenia sveta.

Ježiš ťa volá po mene.

Robí to dnes. Možno sa cítiš zlomený, studený, mŕtvy a prázdny. Aj Mária sa tak cítila, keď si myslela, že stratila všetko. Napriek tomu k nej Ježiš prišiel práve v ten deň. On vie, že potrebuješ počuť, ako ťa On volá po mene. Preto ti hovorí: „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.