Iný Radca - 23. jún - evs.sk

Zamyslenia

Iný Radca – 23. jún
23. júna 2022
Play

“A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky, – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.” Evanjelium podľa Jána 14:16–17

Aby sme pochopili zvesť o Svätom Duchu, musíme si najprv vyjasniť dva fakty.

Po prvé: Kto je Boží Duch? Po druhé: Čo je Boží Duch?

Na prvú otázku Božie Slovo odpovedá: Duch Svätý je osoba, je Boh. Tak ako je Bohom Otec, tak ako je Bohom Syn, tak je Bohom aj Duch Svätý.

Boh je jeden. Je bytosť. Ale tento jeden Boh existuje v troch osobách. Je ťažké chápať to našimi myšlienkami, ale srdce to chápať dokáže.

Keď k nám vo svojom Slove prehovorí Otec, vieme, že hovorí Boh. Keď k nám v Božom Slove prehovorí Syn, vieme, že to hovorí Boh. Rovnako je to vtedy, keď k nám hovorí Svätý Duch. Keď nám dáva niečo na vedomie, keď nám zjavuje, napomína nás, povzbudzuje, vieme, že k nám hovorí Boh.

Na otázku, čo je Duch Svätý, máme odpoveď v dnešnom texte. On je iný Radca.

Ak príde iný Radca, kto je ten pred ním? Prvým Radcom je Ježiš Kristus, tým ďalším – iným, je Duch Svätý.

Podľa pôvodného textu znamená radca – povolaný. Povolaný, konkrétne ku spáse, pomoci, záchrane, posile.

Z troch Božských osôb sú dve, ktoré sú nazývané ako radca, hovorca, povolaný. Otec je ten, ktorý povoláva. On povolal svojho Syna, aby nás priviedol ku spáse tým, že si zastane na naše miesto a vytrpí za naše hriechy. On je naším hovorcom a radcom pred Bohom a trpiteľom za naše hriechy.

Boh povolal Svätého Ducha, aby nám pomohol ku spáse tak, že bude v našom srdci.

Kto dostáva do svojho srdca Ducha Svätého, dostáva aj Otca a Syna. Preto Pán Ježiš hovorí: “Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.”

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.