Nebo je pre ľudí, ktorým bolo odpustené - 5. november - evs.sk

Zamyslenia

Nebo je pre ľudí, ktorým bolo odpustené – 5. november
5. novembra 2021
Play

„Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“ (J 3:18)

V nebi budú „zlí“ ľudia. Myslím tým, že to bude obdoba hriešnikov zo záhrady, ktorí priznávajú svoj hriech a žiadajú Boha o odpustenie. V pekle budú tiež „dobrí“ ľudia. Ľudia, ktorí boli do istej miery morálni, no nemysleli si, že potrebujú Ježiša Krista. Žili podľa svojich vlastných pravidiel a klamali sa  predstavou, že ich dobré skutky ich zachránia.

Do neba sa nedostaneš vďaka tomu, že budeš žiť dobrý život. A na druhej strane, v pekle neskončíš preto, že vedieš zlý život. Nebo nie je pre dobrých ľudí, nebo je pre ľudí, ktorým bolo odpustené. Ktokoľvek, kto sa odvráti od svojho hriechu, môže ísť do neba. Práve preto Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel na kríži.

Navštevovanie kostola z teba kresťana neurobí. V skutočnosti z teba navštevovanie kostola urobí človeka zodpovedného za to, čo si počul. Ak počúvaš vyučované Božie slovo, a potom ho znevažuješ, je to takmer horšie ako obdoba hriešnikov zo záhrady. Oni prinajmenšom vedia, že sú hriešnici a pripúšťajú to. Chodenie do kostola alebo tvoje meno na zozname cirkevníkov ťa do neba nedostane.

Ján 3:18 vraví: „ Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“ Nie je to len o tom, že niekto je hriešnik, ale že on alebo ona odmietli Božie riešenie.

Boh vraví: „Milujem ťa. Nechcem, aby si išiel do pekla. Kladiem svoj hnev na svojho Syna, ktorého milujem, aby mohlo byť odpustené tebe.“

Súd prináša práve toto odmietnutie Ježiša. V posledný deň to nebude o otázke hriechu. Bude to o otázke Syna: Čo si urobil s Ježišom?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.