Nepochybovať o Jeho smrti - 17. december - evs.sk

Zamyslenia

Nepochybovať o Jeho smrti – 17. december
17. decembra 2021
Play

„… Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem“ 1K 15:3

Do novinovej poradne dostali takýto list o vzkriesení: „Milý Uticus, náš kazateľ na Veľkú noc povedal, že Ježiš na kríži len omdlel a učeníci sa o Neho starali, kým znovu nevyzdravel. Čo si o tom myslíš? Tvoj Zmätený.“

Tu je odpoveď: „Milý Zmätený, daj vášmu kazateľovi 39 silných úderov korbáčom. Pribi ho na kríž. Nechaj ho tri hodiny visieť na slnku. Kopijou mu preraz srdce. Nabalzamuj ho. Daj ho do vzduchotesného hrobu na 36 hodín a uvidíš, čo sa stane. Tvoj Uticus.“

Neveriaci nevyhnutne ponúkajú vlastné predstavy o Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení v snahe spochybniť Bibliu a jej posolstvo. Medzi najbežnejšie patrí „teória mdlôb“. Podľa nej Ježiš na kríži vlastne nezomrel, ale upadol do hlbokej kómy alebo odpadol. Ďalej hovorí, že v chladnom prostredí hrobu znovu ožil, nejako sa mu podarilo vymotať sa z kusov plátna, ktorými bol tuho ovinutý, a ukázal sa učeníkom.

Ale Rímski strážcovia boli prví, ktorí oznámili Ježišovu smrť. Boli to experti na popravovanie a sami by boli odsúdení na smrť, ak by dovolili, aby odsúdenec unikol smrti. Títo vojaci si boli takí istí Ježišovou smrťou, že sa ani neobťažovali tým, aby Mu polámali nohy. Vrazili Mu kopiju do tela a vyšla krv a voda (to sa deje, keď srdce prestane biť), tak získali definitívny dôkaz, ktorý potrebovali.

Môžeme buď veriť, alebo zavesiť svoje pochybnosti na nejakú chatrnú teóriu. Ale Ježišova smrť a vzkriesenie znamená, že jedného dňa budeme všetci stáť pred Bohom a budeme sa Mu zodpovedať.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.