Oddaný povolaniu - 9. august - evs.sk

Zamyslenia

Oddaný povolaniu – 9. august
9. augusta 2021
Play

„Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes, i naveky.“ (Žid 13:8)

Čítal som, že ak niekto chce byť úspešným olympijským športovcom, potrebuje cvičiť štyri hodiny denne, tristodesať dní ročne počas šiestich rokov, aby súťažil o zlato. To je záväzok.

V pretekoch života nás bude v behu udržiavať, dokonca aj keď sme občas znechutení, Ježiš. Pokračujeme v behu pre Neho, pretože raz pred Ním budeme stáť tvárou v tvár.

List Židom 12:1 nám hovorí: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba,… buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.“ Často vravievam, že ak v Biblii vidíš slovo preto, zisti, za akým účelom je tam napísané. Vždy totiž poukazuje na to, čo už bolo povedané predtým.

Autor Listu Židom vraví: „Vo svetle toho, čo sme sa práve naučili od hrdinov viery z jedenástej kapitoly, kvôli ich príkladu, bežme vytrvalo.“

Všetci títo veľkí ľudia viery odbehli preteky života veľmi dobre. Neboli dokonalí. Robili chyby. Mali svoje nedostatky. Napriek tomu však svoj svet zmenili. Ľudia, ktorí zmenili svet z 11. kapitoly Listu Židom, sa vzopreli faraónovi a robili poradcov kráľovi Nabuchodonozorovi. Prešli Červeným morom. Krikom zbúrali hradby Jericha. Zapchávali tlamy levom. Zvolávali na zem oheň a prechádzali ním.

A teraz nás tu autor Listu Židom povzbudzuje k tomu, aby sme bežali rovnako ako oni. Žime, ako žili oni. Je to uskutočniteľné. Ľudia z 11. kapitoly Listu Židom, ktorí zmenili svet, nevedeli všetko to, čo vieme my dnes, a napriek tomu sa nenechali odradiť. Rovnaký Boh, ktorý bol ich Bohom, je tiež naším Bohom. Boh včerajška je rovnako Bohom dneška a zajtrajška.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.