Odpoveď na problémy - 10. júl - evs.sk

Zamyslenia

Odpoveď na problémy – 10. júl
10. júla 2021
Play

„… Milovať budeš Pána svojho Boha… Milovať budeš blížneho…“ (Mt 22:37 – 39)

V slovách „Milovať budeš Pána svojho Boha“ a „Milovať budeš blížneho“ nachádzame odpoveď na problémy dnešného sveta. Toto učenie nie je zastarané; v dnešnej dobe je úplne opodstatnené. Je to jediná cesta, ktorá môže vyriešiť problémy dnešného sveta, či už sú to problémy jednotlivcov, alebo národov. Ak milujeme Boha celým srdcom, budeme mať silu milovať svojich blízkych. Pravá láska nájde spôsob vyjadrenia v službe – nie iba v spievaní chvál, navštevovaní kostola či dokonca v modlení –, ale v snažení sa o maximum, aby sme dokázali lásku poslúchaním vôle nášho nebeského Otca.

Modlitba dňa

Pravá láska si vyžaduje všetko, čo mám. Vezmi všetko, čo je v mojom živote skryté a oddeľuje ma od milovania Teba a môjho blížneho tak, ako by som mal. Nech jasne poslúcham Tvoju vôľu, drahý Pane.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.