On môže použiť kohokoľvek - 1. júl - evs.sk

Zamyslenia

On môže použiť kohokoľvek – 1. júl
1. júla 2023
Play

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ (Fil 1:21)

Helen Kellerová, ktorá je klasickým príkladom vyrovnania sa so životnými hendikepmi, povedala: „Ďakujem Bohu za svoje hendikepy, pretože skrze nich som našla seba, svoju prácu a Boha.“ Niektorí ľudia sa so svojimi obmedzeniami utápajú v žiali a sebaľútosti, a tak obmedzujú svoju použiteľnosť na službu ľudstvu a Bohu. Apoštol Pavel poznal utrpenie. No využíval svoju slabosť na Božiu slávu a nedovolil, aby slabosti využívali jeho. Premenil každú príležitosť, dokonca aj svoju smrť, na oslavu svojho Pána. Bez ohľadu na to, akým smerom sa uberal jeho život, vždy bol nad tým a tieto situácie použil na to, aby oslávil svojho Spasiteľa.

Modlitba dňa

Aj moje hendikepy môžeš použiť, Pane Ježiši. Pomôž mi povzniesť sa nad ne na Tvoju slávu rovnako ako apoštol Pavol.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.