Pán Ježiš je moje všetko - 19. október - evs.sk

Zamyslenia

Pán Ježiš je moje všetko – 19. október
19. októbra 2021
Play

„Z Neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu.“ 1Kor 1:30–31

Všetka naša chvála pred Bohom aj pred ľuďmi je v Pánovi Ježišovi Kristovi. No ťažko si to uvedomujeme. Radšej sa chválime tým, čo nás vyvyšuje a čo nejakým spôsobom vyvoláva úctu v očiach iných ľudí.  Radi sa chválime našimi zážitkami a skúsenosťami. A radi sa pochválime aj tým, k čomu nás Boh používa.

Všetka chvála je však nebezpečná. Božie Slovo nás pred ňou varuje. Avšak chváliť sa v Pánovi Ježišovi, to máme dovolené! On je všetkým, čo potrebujeme pred Bohom a ako kresťania pre život v tomto svete. Naša múdrosť je v Pánovi Ježišovi Kristovi! On osvetľuje náš rozum, je naším Učiteľom. Občerstvuje našu myseľ, aby sme mohli porozumieť Písmu a otvára nám zrak srdca, aby sme mohli vidieť. Ale nikdy sa v tomto nestaneme nezávislými. Každú chvíľu, každý deň sme závislí od Toho, ktorý je pre nás múdrosťou od Boha.

Pán Ježiš Kristus je našou spravodlivosťou pred Bohom. To, čo by som mal urobiť, ale nemôžem, urobil On namiesto mňa. On sa kvôli mne stal tým, kým by som mal byť, ale nie som. Všetky Jeho skutky a všetka Jeho spravodlivosť sú pred Bohom počítané ako moje. V Ňom mám odpustenie hriechov a večný život.

Pán Ježiš Kristus sa stal mojím posvätením. Vierou prebýva vo mne a Jeho život sa vo mne rozvíja ku všetkému, čo On chce, aby som robil. Stretáva ľudí okolo skrze mňa. Neexistuje posvätenie bez Pána Ježiša.

Pán Ježiš je tiež mojím vykúpením. Ním som vykúpený z tohto sveta a mám prístup do dokonalého Božieho kráľovstva.

Pán Ježiš je moje všetko!

V pravde je Pán Ježiš naša chvála a česť. Chváľme sa preto v Ňom.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.