Pán Ježiš zostáva ako víťazný Pán - 27. jún - evs.sk

Zamyslenia

Pán Ježiš zostáva ako víťazný Pán – 27. jún
27. júna 2021
Play

„Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Evanjelium podľa Matúša 4:3–4

Tu sa dozvedáme o spôsobe, akým išiel satan na Pána Ježiša. „Ak si Syn Boží…“ – hovorí Pánovi Ježišovi. Ako východisko používa Božie Slovo. Veď Boh práve v krste povedal o Pánovi Ježišovi: Toto je môj Syn. Diabol sa vydáva za takého, ktorý chce potvrdiť Božie Slovo o Ježišovi, chce, aby Pán Ježiš spravil nejaký zázrak. Pod zámienkou potvrdenia Božieho Slova sa diabol pokúša zničiť Pána Ježiša tým, že Ho navádza, aby zneužil svoju moc. Pán Ježiš ho odhaľuje a vyhráva nad ním, lebo sa pridŕža toho, čo povedal Boh: „Napísané je: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Toto Ježišovo víťazstvo používa diabol ako východisko pre ďalšie pokúšanie. Akoby chcel Pánovi Ježišovi povedať: Nuž, vyhrávaš nado mnou ako v Písme vyučený Izraelita, tak sa proti tebe postavím ako vyučený Izraelita. Berie Pána Ježiša na miesto, kde sa Boh zjavil ľudu, stavia ho na okraj strechy chrámu a hovorí: „Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.“ (Mt 4:6) Opäť sa diabol pokúša zničiť Pána Ježiša predstieraním, že chce potvrdiť a uznať Božie Slovo. Ako zdôvodnenie používa slová Biblie, ktoré vytŕha zo súvislosti a používa ich tak, že prichádzajú do rozporu s Bibliou ako celkom. Pán Ježiš ho odhalil a opäť nad ním zvíťazil tým, že sa držal toho, čo je napísané. „Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“ (Mt 4:7) V treťom pokušení sa už satan musel odhaliť. Pripúšťa, že Pán Ježiš prišiel vyhrať tú moc, ktorú má on u ľudstva a hovorí Mu: „Všetko toto ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ Týmto sa satan prejavil. A keď Pán Ježiš nad ním aj tentoraz vyhral Božím Slovom, musel sa vzdať a opustiť Ho. Pán Ježiš zostáva ako víťazný Pán.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.