Zriedené evanjelium - 29. máj - evs.sk

Zamyslenia

Zriedené evanjelium – 29. máj
29. mája 2023

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3)

Najúžasnejší život, aký sa dá žiť, je bezpochyby kresťanský, pretože Boh berie život, ktorý bol prázdny, bezcieľny a, čo je najhoršie, smeroval k istému odsúdeniu, a potom ho obracia a premieňa. Odpúšťa nám všetky hriechy, odstraňuje našu vinu a doslova sa v nás usídľuje prostredníctvom Ducha Svätého.

A čo je najdôležitejšie, mení našu večnú adresu z miesta zvaného peklo na miesto zvané nebo. To všetko sa deje v dôsledku moci evanjelia, ktoré sa ohlasuje a ktorému ľudia veria.

Niektorí však uverili tomu, čo by som označil za rozriedenú verziu evanjelia. Uverili v odpustenie, ale zriedkavo spomínajú potrebu ľutovať svoje hriechy. Uverili evanjeliu, ktoré sľubuje pokoj, ale nevaruje pred prenasledovaním. Evanjeliu, ktoré hovorí, že Boh chce, aby si bol zdravý a bohatý a nemal žiadne problémy, o ktorých by sa dalo hovoriť. Evanjeliu, ktoré učí, že nájdeš takú Božiu priazeň, že pre teba bude vždy k dispozícii parkovacie miesto. Ale to nie je evanjelium Novej zmluvy.

Kresťanský život nie je ihrisko, ale bojisko. Je tu nielen Boh, ktorý ťa miluje a má plán pre tvoj život, ale je tu aj diabol, ktorý ťa nenávidí a stavia sa proti Božiemu plánu.

Nechcem tým povedať, že keď sa staneš kresťanom, budeš chorý, chudobný a nešťastný. Podstatou kresťanského života je poznanie Boha a chodenie s Ním. Ide o to, aby si s Ním zostal, keď je obloha modrá, ale aj keď je plná mrakov. Ide o to, aby si vytrval. Ježiš jasne povedal, že búrky vstúpia do každého života. Keď sa však snažíme poznať a nasledovať Krista, šťastie nájdeme ako bonus.

 

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.