Pevne veriaci v Kapitána - 16. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Pevne veriaci v Kapitána – 16. apríl
16. apríla 2021
Play

„Preto buďte dobrej mysle, mužovia,  lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil.“ (Sk 27:25)

„Preto buďte dobrej mysle, mužovia lebo verím Bohu…“ Toto nie sú slová človeka, ktorý popiera realitu. Rovnako to nie sú ani slová niekoho, kto je od reality odtrhnutý. Dané slová vyslovil apoštol Pavol… na lodi… v najhoršej časti búrky… bez akejkoľvek hmatateľnej nádeje.

To je viera. Uvádzame ju do praxe, keď sa veci okolo nás rozpadávajú, no my aj tak prehlasujeme: „Boh to má v rukách. Viem, že ma cez to dostane a viem, že je verný.“ Neveriaci to v žiadnom prípade nedokážu pochopiť. Nerozumejú viere, ktorú môže mať Božie dieťa v ťažkých okolnostiach.

Pavol pevne veril, pretože vedel, že Boh je Pánom jeho okolností a Kapitánom lode. Vedel, že Boh to má pod kontrolou.

V Evanjeliu podľa Lukáša čítame príbeh o tom, ako Ježiš povedal Šimonovi Petrovi, aby spustil siete na hlbinu, aby ulovil ryby. V tom čase už učeníci lovili ryby štyri hodiny, no nič nechytili. Peter však reagoval nasledovne: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili;  ale na Tvoje slovo spustím siete.“ (L 5:5)

Následne nám Biblia prezrádza: „Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali.“ (v. 6)

Naskytá sa nasledovná otázka: Dovolíš Ježišovi, aby bol Kapitánom tvojej lode? Možno sa hladko plavíš a veci idú tak, ako majú. Napriek tomu ťa môže v budúcnosti čakať búrka – a môže byť naozaj silná. Radšej sa na ňu priprav. A môžeš čerpať odvahu a nádej vo vedomí, že nebudeš sám. Patríš Bohu a On ťa prevedie každou búrkou.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.