Pohľad na Ježiša - 5. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Pohľad na Ježiša – 5. apríl
5. apríla 2023
Play

Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery…“ (Žid 12:1-2)

V starovekých gréckych hrách stál v cieli rozhodca, ktorý držal pred zrakom všetkých vavrínové listy, ktorými bol odmenený víťaz. Keď bežci dobehli do cieľa, boli vyčerpaní, možno v agónii a mali pocit, že už nemôžu urobiť ani krok. Ale zrazu bola na dohľad cena, a tak dostali nový príval energie.

To je obraz, ktorý sa skrýva za slovným spojením hľadieť na Ježiša v liste Židom 12:2. Musíme mať oči upreté na Ježiša Krista. A našou odmenou je privilégium stáť pred Ním a prijať korunu spravodlivosti, ktorú nám dá.

Preto sa snažíme žiť zbožný život, a preto sa snažíme osloviť ľudí pre Neho. Nie je to kvôli bodom do zbierky. Nie je to pre potlesk. Nie pre slávu. Je to preto, aby sme v posledný deň mohli počuť Ježiša, ako nám hovorí: „Správne, dobrý a verný sluha.“ Nie, spasenie si nemôžeme zaslúžiť, pretože On ho už zabezpečil. Ale chceme sa páčiť Tomu, ktorý za nás položil Svoj život. Napokon, chceme byť schopní povedať: „Pane, vzal som si život, ktorý si mi dal, a snažil som sa o zmenu. Tu je. Ponúkam Ti ho.“

Pozerať sa na Ježiša… To ťa udržiava v pohybe, však? Koniec koncov, občas ťa to môže odradiť. Ľudia ťa sklamú. Budeš z nich rozčarovaný. Neocenia tvoju tvrdú prácu alebo si nevšimnú tvoje úsilie. Nebudú sa snažiť pochopiť tvoje skutočné motívy, budú kritizovať to, čomu nerozumejú (alebo nechcú rozumieť). A práve vtedy si musíš pripomenúť: Nebežím svoje preteky pre toho či onoho človeka. Bežím pre Teba, Pane. A budem bežať ďalej… s očami upretými na Teba.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.