Potreba stíšenia - 20. máj - evs.sk

Zamyslenia

Potreba stíšenia – 20. máj
20. mája 2022
Play

„Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním.“ Evanjelium podľa Lukáša 10:40

Marta bola schopná žena. Horlivo si plnila všetky domáce povinnosti a jej usilovnosť priniesla bohatú úrodu. Patril jej dom, v ktorom žila so svojím bratom a sestrou. Je dobrá spojitosť medzi jej horlivosťou a pohostinnosťou, z ktorej mal úžitok aj Ježiš a Jeho učeníci. Ak ťa naplno zamestnávajú každodenné povinnosti, každodenná práca ti prinesie mnoho potešenia a budeš požehnaním pre ostatných.

Pozemské zamestnanie ti môže pomôcť aj proti hriechu. Nečinnosť neslúži vždy na dobré. Zrejmé je aj nebezpečenstvo prílišného rozprávania. „Mnoho slov je daromných. Preto maj bázeň pred Bohom,“ hovorí Božie slovo. Objavuje sa túžba po rozptýlení a zábave. Z toho vyplýva svetský spôsob zmýšľania a životného štýlu. Človek začne byť veľmi ľahko nespokojný aj s vlastnou existenciou a to vedie ku kritike ostatných.

Marta je pre kresťana príkladom. Avšak je aj varovným príkladom. Jej sila bola zároveň jej slabosťou.

Marta si myslela, že Mária má byť ako ona. To je typické. Keď pod návalom povinností tvrdo pracuješ, závidíš tým, ktorí nepracujú tak ťažko ako ty. Začínaš byť kritický a citlivý.

A čo je ešte horšie, všetky úlohy ťa môžu viesť k takej veľkej aktivite, že nemáš čas na to jedno, čo potrebuješ. Nestíšiš sa pri Ježišových nohách.

V súvislosti s Lazárovou smrťou nám Božie slovo hovorí, že Ježiš Martu miloval. Nebol slepý voči tomu, čo pre Neho urobila. Ježiš vedel, že jej srdce sa sústreďuje na Neho napriek chybám a hriechu v jej živote. Jej pohostinnosť voči Ježišovi a Jeho priateľom sa zrodila z lásky. A ona láskou nešetrila.

Boží ľud je aj dnes požehnaný skrze kresťanov ako Marta. Ježiš ich miluje. Svojím príkladom nás niečo učia o požehnaní práce. Ježiš zároveň pripomína každému kresťanovi to, čo je potrebné: stíšiť sa pri Ježišových nohách s otvorenou Bibliou a rukami zloženými k modlitbe.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.