Človek je taký, aký je - 11. november - evs.sk

Zamyslenia

Človek je taký, aký je – 11. november
11. novembra 2022
Play

„Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto činí spravodlivosť, nech ju činí ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej!“ Zjavenie Jána 22:11

Slovo Božie tu jednoduchým spôsobom hovorí, že človek je taký, aký je. Kto je nespravodlivý, koná nespravodlivo. Kto je nečistý, koná nečisto.

Z toho, ktorý je zlý, nevyjde nič dobré. Zlý strom prináša zlé ovocie, hovorí Pán Ježiš.

Z prirodzeného človeka nemôže vyjsť nič dobré. Človek sa nedokáže zmeniť. Nikto sa nemôže stať niekým iným, kým v skutočnosti nie je.

Najnebezpečnejšie, čo si o človekovi môžeme myslieť je to, že v ňom prebýva niečo dobré, čo Boh prijíma.

Ak má byť v živote človeka niečo dobré, musí sa najprv stať novým človekom.

Kto je spravodlivý, koná spravodlivo. Kto je svätý, ten sa posväcuje.

Aby sme sa posväcovali, aby sme niesli ovocie pred Bohom, a aby sme boli požehnaním pre iných ľudí, musíme byť najprv svätí. A na to, aby sme mohli konať spravodlivo, musíme byť spravodliví.

Ako sa stane človek svätým a spravodlivým? Deje sa to pri obrátení a viere v Pána Ježiša Krista. Nestane sa to nijakým vývojom z prirodzeného človeka na kresťana. Deje sa to len vtedy, keď človek prijíma Pána Ježiša. V Pánovi Ježišovi stojíme spravodliví pred Bohom. Všetko, čo spravil, je bez skutkov pripísané nám, a to od okamihu, kedy sa obraciame k Nemu a začíname v Neho veriť.

Od toho istého okamihu sa stáva človek svätým. Znamená to, že patrí Bohu a vošiel do spoločenstva s Ním. Pán Ježiš sa posväcoval za nás, aby sme my boli posvätení pred Bohom. (J 17:19)

Odvtedy začína Božie konanie v kresťanovi.

Obrátil si sa k Pánovi Ježišovi a začal si v Neho veriť?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.