Úplne závislý - 28. máj - evs.sk

Zamyslenia

Úplne závislý – 28. máj
28. mája 2022
Play

„Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáha pokúšaným.“ List Židom 2:18

Prekvapuje ťa, že si stále závislý na Ježišovi?

V mnohých iných životných okolnostiach rastieš. Vzťah s rodičmi dostáva nový rozmer, keď sa o seba dokážeš postarať. Učeň je závislý na svojom majstrovi, ale jedného dňa dokáže prácu zvládnuť sám.

No vo vzťahu s Ježišom je to iné. Tam budeš vždy úplne závislý. Si ako malé dieťa, ktoré by sa stratilo, keby nebolo nikoho, kto by sa oň postaral.

Diabol ťa pokúša mnohými spôsobmi. Aj keď vieš, čo chce s tebou urobiť, nie vždy ho dokážeš prekuknúť. Ježiš ťa musí informovať svojím Duchom skrze svoje Slovo.

Nepočul si za sebou hlas, ktorý ti pripomínal, kde je cesta? Neoživil Slovo, aby ti ukázal, kam nemáš ísť?

Boží Duch ťa usvedčuje z hriechu. Keď ťa satan podnecuje, aby si odpadol od viery, spôsobuje, že hriech sa zdá byť neškodný a bezpečný. Ale Ježiš hovorí niečo iné. Skrze svoje Slovo pôsobí, aby si sa bál hrešiť proti Bohu.

Hoci si uvedomuješ vážnosť hriechu, nedokážeš mu vzdorovať bez Ježišovej pomoci. Ak ideš proti satanovi vo vlastnej sile, porazí ťa.

Cesta k víťazstvu znamená beh k Víťazovi. Musíš sa ukryť v Ježišovi. On je štítom, ktorý ťa chráni zo všetkých strán.

Satan sa pokúsil skoncovať s Ježišom, ale zlyhal. Keď si myslel, že víťazstvo je isté, bol zvrhnutý. Keď bol Ježiš ukrižovaný, satan dostal smrteľnú ranu. Teraz je smrteľne zranený. Zúrivo bojuje, lebo vie, že jeho čas je krátky. Nemôže ublížiť Ježišovi a ani tým, ktorí sa pri pokúšaní utiekajú do Ježišovho náručia.

Nemysli si, že ťa Ježiš odmietne, keď k Nemu bežíš vo svojej bezmocnosti. Pozná ťa a pozná aj pokušenie. Preto tiež vie, ako ti má pomôcť. Musíš odolávať diablovi tak, že budeš stáť pevne vo viere. Vtedy platí zasľúbenie: „Pán bude bojovať za vás; vy buďte len ticho.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.