Kornélius a my - 27. september - evs.sk

Zamyslenia

Kornélius a my – 27. september
27. septembra 2021
Play

Žil v Cezarei muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, nábožný a bohabojný celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu.“ Skutky apoštolov 10:1-2

Človek, ktorý je charakterizovaný takýmito slovami, to musí byť kresťan. Určite má odpustenie hriechov a večný život! Takto rozmýšľame my ľudia na základe našich prirodzených predstáv o Bohu a kresťanstve.

Zbožný človek je ten, kto je čestný voči Bohu a vyznáva pred Ním svoje hriechy. A ak k tomu dáva štedré almužny a stále sa modlí, nemôže to byť zlé s jeho vzťahom k Bohu!

Ale človek, o ktorom je reč, Kornélius, ešte nebol spasený. Ešte nemal odpustenie hriechov a večný život. Dostáva z neba videnie skrze anjela. Ale anjel ho neubezpečuje o tom, že s jeho vzťahom k Bohu je všetko v poriadku. Naopak, prosí Kornélia, aby poslal pre Petra. A Peter mu povie slovo, skrze ktoré bude spasený.
Toto jasne ukazuje, že nikto nemôže byť spasený a mať odpustené hriechy kvôli svojej pobožnosti, modlitbám a almužnám. Ani tá najlepšia nábožnosť nemôže spasiť nikoho.

Ak si spokojný so svojou pobožnosťou, so svojím intenzívnym modlitebným životom, s tým, že robíš veľa pre ostatných ľudí, ešte to neznamená, že si kresťan. Popri tom všetkom nemusíš mať odpustené hriechy a život s Bohom. Aby si to mal, musíš mať Pána Ježiša!

Peter rozprával o Pánovi Ježišovi Kornéliovom dome a povedal: „O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Sk 10:43) Keď to počúvali, zostúpil na nich Duch Svätý.

Odpustenie všetkých hriechov je úzko spojené s vierou v Pána Ježiša Krista a je dávané jedine skrze Jeho meno!

Preto je dôležité stratiť vieru v samého seba, vo vlastnú zbožnosť, vo svoje modlitby a skutky, aby slovo o Ježišovi bolo tým jediným, v čo máme nádej! Vtedy máme odpustenie hriechov a večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.