Istota pre každého - 14. júl - evs.sk

Zamyslenia

Istota pre každého – 14. júl
14. júla 2020

„Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň.“ (Ž 144:4)

Štatisticky umrú traja ľudia každú sekundu, 180 ľudí každú minútu a 11 000 ľudí zomrie každú hodinu. Znamená to, že každý deň vstúpi do večnosti 250 000 ľudí. Mojžiš sa modlil: „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ (Ž 90:12) Žalmista Dávid napísal: „Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň.“ (Ž 144:4)

Musíme sa na túto tému pozrieť biblicky, nie emocionálne, a pamätať si, že každého život raz skončí. Jedna vec je jasná: raz zomrieme a vstúpime do posmrtného života.

Filip Macedónsky, otec Alexandra Veľkého, prikázal svojmu sluhovi, aby mu každý deň pripomínal jeho smrteľnosť. Steve Jobs vyhlásil: „Nikto nechce zomrieť. Dokonca ani ľudia, ktorí chcú ísť do neba, netúžia po smrti, aby sa tam dostali. Napriek tomu je smrť destinácia, do ktorej všetci smerujeme. Nikto jej nikdy neušiel.“

Každý musí čeliť smrti. Je to istota, ktorú každý pozná.

Kazateľ v tretej kapitole vraví: „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať…“ (v. 1-2) A List Židom 9:27 hovorí: „ A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ Smrť nás môže zastihnúť skôr, než to čakáme, alebo aj neskôr. Isté však je, že príde.

Čo nastane potom? Písmo učí, že ak veríš v Ježiša, pôjdeš do neba. Ak v Ježiša neveríš, potom ťa čaká peklo. Ak si kresťan, vzdaj za to Bohu chválu. Ak však poznáš ľudí, ktorí kresťania nie sú, mojou otázkou je, čo robíš preto, aby si ich zasiahol? Chceme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme zabránili tomu, že skončia na tak strašnom mieste.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.