Máš pripravovať cestu Ježišovi - 20. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Máš pripravovať cestu Ježišovi – 20. apríl
20. apríla 2023
Play

„… lebo bude veľký pred Pánom… on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej…“ Evanjelium podľa Lukáša 1:15,17

Ján bol ten, ktorý šiel vopred pred Pánom Ježišom. Preto bol veľký pred Pánom.

Názor iných ľudí na teba nie je bezvýznamný, ale ak oni riadia tvoj život, si ich otrokom. Kresťania môžu trpieť nezdravou túžbou páčiť sa všetkým. Ak sa tomu poddajú, vedie to k nezdravým väzbám na iných.

Božie dieťa sa má posudzovať podľa toho, kým je v Božích očiach. Boh ťa posudzuje podľa tvojho vzťahu k Ježišovi. Ježiš znamená pre Boha všetko. Boh miluje Syna nad všetkých ostatných, preto nás nemôže prekvapiť, že všetko vidí vo vzťahu k Nemu.

Ak miluješ Ježiša, si veľký v Božích očiach. Vtedy sa tvoja a Jeho láska stretávajú v spoločnom centre — v Ježišovi. Ak pracuješ v Božom kráľovstve z lásky k Ježišovi, tvoja služba je pre Boha vzácna. Boh hľadá Ježiša v našich životoch. On musí byť srdcom a motívom našej služby.

Ak túžiš, aby sa Ježiš vrátil, si veľký pred Bohom. Vtedy je tvoja túžba taká istá ako Božia. Je to Jeho vôľa, aby sa všetko naplnilo v Ježišovi. Ak sa to ešte nestalo, je to kvôli Jeho veľkej trpezlivosti. Boh chce, aby ešte viac ľudí bolo spasených.

Kresťan sa stáva veľkým pred Bohom, keď pripravuje cestu pre Ježiša. Bohu nestačí, keď sa ľudia zaujímajú o kresťanstvo, ani to, že sú kresťanstvu naklonení. Nič z toho nezachráni. Nie, máš pripravovať cestu Ježišovi.

Kde začína skutočná veľkosť?

Odpoveď je jednoduchá: začína na kolenách pred Ježišom, keď stratený hriešnik úpenlivo prosí o milosť. Vtedy si človekom pravdy. Vtedy sa vidíš tak, ako ťa vidí Boh.

Čo vtedy urobí Boh?

Nechá nás vidieť Toho, kto sňal hriech sveta. Vtedy sa stala najúžasnejšia vec. Stal si sa spaseným hriešnikom, ktorý žije len z Božej milosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.