Hľadači chýb - 25. marec - evs.sk

Zamyslenia

Hľadači chýb – 25. marec
25. marca 2022
Play

Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?“ (Mt 7:3)

Niekto raz definoval klebetu ako správu, ktorú musíš unáhlene niekomu povedať predtým, než zistíš, že to nie je pravda. Ako Nehemiáš pracoval na rekonštrukcii múrov Jeruzalema, Sanballat spochybňoval jeho osobné motívy. Poslal list, v ktorom sa písalo: „Počuť medzi národmi – aj Gašmu to tvrdí –, že sa ty a Židia zamýšľate vzbúriť, preto staviaš hradby, ty sa staneš ich kráľom, a podobné veci.“ (Neh 6:6)

Nehemiáša obvinili práve z tej veci, z ktorej boli vinní Sanballat a ostatní Nehemiášovi nepriatelia. Nehemiáš sa nepokúšal stať kráľom. On kráľovi slúžil. Nehemiáš mal na tento projekt kráľovské povolenie. Bol jeho blízkym priateľom a dôverníkom. Kráľ dokonca poslal Nehemiášovi aj strážnika.

Avšak Nehemiášovi nepriatelia tvrdili: „Nie, ty chceš byť kráľom. Je to celé o tebe. Svojím spôsobom si tu akoby na výlete, ktorý ti má zvýšiť ego.“ V skutočnosti svoje hriechy premietali na Nehemiáša.

O takomto prípade hovoril Ježiš v Kázni na hore slovami: „Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?“ (Mt 7:3)

Neprislúcha ti posudzovať motívy iného človeka. Môžeš posudzovať jeho skutky a dokonca ich hodnotiť, ale nemôžeš súdiť ľudské srdce. Práve to mal na mysli Ježiš, keď povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Mt 7:1) Inými slovami by sme to mohli vyjadriť nasledovne: „Nezavrhuj, aby si nebol zavrhnutý.“

Prestaň posudzovať motívy ostatných a zahľaď sa na seba. Staraj sa o svoj charakter, svoju osobnú integritu a Boh sa postará o tvoju reputáciu.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.