Mať svoju silu v Bohu - 25. jún - evs.sk

Zamyslenia

Mať svoju silu v Bohu – 25. jún
25. júna 2024
Play

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Keď prechádzajú suchým údolím premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď.“ Žalm 84:6-7

Ľudia, ktorých vo svojom Slove Boh oslovuje ako blahoslavených, sú spravidla takí, že sa z ľudského hľadiska majú zle a často sa cítia inak, len nie šťastne.

Biblické Slovo na dnes hovorí o ľuďoch, ktorí majú svoju silu v Bohu. Oni sú blahoslavení! Kto sú títo?

Tu sú tí, ktorí stratili vieru v seba, ktorí sami osebe nemajú žiadnu silu a možno pre nich život vyzerá tmavo. Ale práve ich slabosť a všetko, čo robí ich život tmavým a ťažkým, im pomáha pozerať sa na Pána a počítať s Ním!

Ten, kto počíta s Pánom, má Pána. Človek, ktorý má svoju silu v Pánovi, je silný uprostred svojej úbohosti a slabosti, uprostred choroby a bezmocnosti. Áno, a nielen to. V smrti má večný život.

Títo ľudia majú myseľ, ktorá stojí na urovnaných cestách. To sú cesty, ktoré nám urovnal Boh, a ktoré nás vedú k Nemu, cesty na miesto, kde sa Boh zjavuje ľuďom k spáse!

Tieto cesty sú Božím Slovom a zasľúbeniami. Tí, ktorí kráčajú po týchto cestách, musia často prejsť ťažkosťami. V našom texte je to nazvané suchým údolím. Ale suché údolie premieňajú na prameň. Stáva sa údolím, z ktorého vychádzajú všetky možné pramene na požehnanie pre nich a pre ľudí, medzi ktorými kráčajú.

Ak nepoznáš na spasenie nič iné, než Pána Ježiša, nestrať odvahu vo svojich myšlienkach, chorobe, alebo v čomkoľvek, čo robí tvoj život tmavým. Pretože vkladáš svoju dôveru v Neho, bude to, čo robí život ťažkým, na požehnanie tebe aj tým, čo sú v tvojom okolí.

Nestrať odvahu! Pozeraj sa dopredu na všetko, čo ti Boh zasľubuje!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.