Uistenie o Jeho láske - 13. júl - evs.sk

Zamyslenia

Uistenie o Jeho láske – 13. júl
13. júla 2020

„Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“ Ž 27:1

Mnohí ľudia dnes žijú v otroctve strachu. V najnovšej štúdii jeden psychiater povedal, že najväčším problémom, s ktorým bojujú jeho pacienti, je strach. Strach, že sa zbláznia, spáchajú samovraždu, zostanú sami alebo strach z ochorenia srdca, rakoviny, katastrofy či zo smrti. Stáva sa z nás národ ustrašených ľudí. Po celé storočia, v časoch ťažkostí, pokušení, skúšok, úmrtí a kríz Boh dodával odvahu srdciam tých, ktorí Ho milovali. Biblia je preplnená uisteniami o Božej pomoci a potešení vo všetkých druhoch problémov, ktoré môžu vyvolať obavy v ľudskom srdci. Kresťania dnes môžu prísť k Písmu s úplnou istotou, že Boh vyslobodí človeka, ktorý vkladá vieru a dôveru v Neho. Kresťania môžu pozerať do budúcnosti s prísľubom, nádejou, radosťou – bez strachu, skleslosti a malomyseľnosti.

Modlitba dňa

Uistenie o Tvojej láske premáha strach v mojom srdci, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.