Jednoducho rob svoju časť - 12. júl - evs.sk

Zamyslenia

Jednoducho rob svoju časť – 12. júl
12. júla 2020

„… lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ (Sk 20:27)

Moja mama sa vydala a rozviedla sedemkrát, takže zvestovať evanjelium jej manželom pre mňa bola práca na plný úväzok. Predtým než zomrela, bola vydatá za muža, ktorý sa volal Bill. Jedného dňa som dostal správu, že Bill je veľmi chorý a nie je pravdepodobné, že bude žiť dlho.

V tom čase som bol na ceste na letisko, aby som niekde kázal, no uvedomil som si, že zatiaľ čo by som bol preč, Bill by mohol zomrieť. Iróniou bolo, že som šiel ľuďom kázať o Ježišovi. Bill bol však ten, čo Ho zúfalo potreboval.

Zmenil som teda smer jazdy a šiel som k Billovmu domu.  Vo chvíli, keď som vošiel dnu, som si uvedomil, že stojí na pokraji smrti. Posledný raz som s ním prešiel evanjelium a opýtal som sa ho: „Bill, chcel by si sa modliť a pozvať Ježiša do svojho života?“

Vždy sa tomu vyhýbal, avšak tentoraz povedal áno. V ten deň som opustil Billov dom s vďačnosťou voči Bohu. Následne som chytil lietadlo. Vo chvíli, keď sme pristáli, som dostal správu, že Bill zomrel.

Keď príde na kázanie evanjelia, uvedomujeme si, že v stávke je večnosť? Nevieme, ako dlho budú ľudia žiť. A rovnako nevieme, ako dlho budeme žiť my.

Keď apoštol Pavol hovoril k starším v Efeze, povedal nasledovné slová: „Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ Pavol svedčil: „Svoju časť som urobil.“

Našou úlohou je ohlasovať. Ak túto časť robíš, Božou prácou je obrátenie. Našou úlohou je rozsievať. Jeho úlohou je žať tam, kde bolo zasiate. Jednoducho rob svoju časť.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.