Povolaní činiť učeníkov - 15. január - evs.sk

Zamyslenia

Povolaní činiť učeníkov – 15. január
15. januára 2019

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28:19)

Ako kresťania sa nemáme snažiť len získať ľudí pre Ježiša Krista, máme sa snažiť postaviť ich na vlastné duchovné nohy, aby boli schopní kráčať ďalej sami a budovať svoj vzťah s Ním. Volá sa to učeníctvo.

Ježiš povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ (Mt 28:19-20)

Akosi sme oddelili hlásanie evanjelia od učeníctva, ale Boh chce, aby sme privádzali ľudí ku Kristovi a zároveň ich učili, ako majú duchovne stáť na vlastných nohách.

Som veľmi vďačný za to, že Boh do môjho života priviedol takého človeka. Keď som sa rozhodol pre Krista, nepoznal som mnoho kresťanov. Nejako som sa nevedel zaradiť. Prežíval som zvláštnu etapu – medzi kresťanmi som sa cítil pomerne nesvoj, no zároveň som nechcel tráviť čas so svojimi starými priateľmi.

Jedného dňa za mnou však prišiel chlapík, ktorý sa volal Mark, a predstavil sa mi. Zobral ma so sebou do kostola a predstavil ma ostatným kresťanom. Poradil mi, čo mám čítať, a odkrýval mi význam jednotlivých častí Písma. Mal som milión otázok a on mi všetko trpezlivo vysvetľoval. Pomohol mi prejsť spomínanou etapou. Ďakujem zaňho Bohu.

Aj ty môžeš byť „Markom“ pre nového veriaceho. Možno ťa Boh nepovolal, aby si sa stal kazateľom či vedúcim chvál, no môžeš byť priateľom niekoho, kto sa nedávno rozhodol pre Krista. Môžeš s ním tráviť čas. Môžeš mu ukázať, ako v tomto svete žiť kresťanským životom.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.