Dôvod odpustiť - 18. máj - evs.sk

Zamyslenia

Dôvod odpustiť – 18. máj
18. mája 2019

„Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:31-32)

Hoci Ťa nepoznám, viem o Tebe toto: Už si niekedy bol zranený. Stretol si ľudí, ktorí Ti povedali nepekné veci. Stretol si ľudí, ktorí Ti spravili niečo zlé. A celkom určite sa už v Tvojom živote stala nejaká neprávosť.

Niektorí vravia, že netreba odpúšťať tým, ktorí im ublížili, pretože si odpustenie jednoducho nezaslúžia. Mali by sa však spýtať samých seba, či si zaslúžia odpustenie. C. S. Lewis povedal: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“

Pozrime sa teda na to, čo hovorí o odpúšťaní Biblia:

 „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:30-32)

Boží príkaz odpúšťať by mal stačiť, ale dovoľte mi spomenúť ďalší dôvod, prečo by sme sa mali naučiť odpúšťať – môže nám to predĺžiť život. Nedávne štúdie ukázali, že u tých, ktorí neodpúšťajú, sa zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku. Tiež majú častejšie depresie a problémy s hnevom, stresom či úzkosťou. Dr. Charlotte van Oyen Witvliet, výskumník z Hope College, povedal: „Ochota odpúšťať Vám prospieva nielen emocionálne, ale aj fyzicky.“

Ľudia, ktorí skúmali zdravotné výhody odpúšťania došli k rovnakému záveru ako Biblia pred mnohými rokmi – odpúšťať je dobré.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.