Pokušenie a skúška - 17. jún - evs.sk

Zamyslenia

Pokušenie a skúška – 17. jún
17. júna 2023
Play

„Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“ Prvý list apoštola Pavla Korintským 10:13

Slová ’pokušenie’ a ’skúška’ sú v pôvodnom texte Novej zmluvy vyjadrené rovnakým slovom. Keď nás Boh podrobuje skúške, je to tiež pokušenie. A naopak, každé pokušenie je skúškou našej viery.

Skúšky môžu prichádzať mnohorakými spôsobmi. Môže to byť choroba a utrpenie alebo nič nejde tak, ako sme si naplánovali. Môžu to byť protivenstvá ostatných ľudí, slabá ekonomická situácia a mnoho iného.

Najradšej by sme boli od pokúšaní a skúšok uchránení. Ale Boh to nemôže dovoliť. Naopak, Boh hovorí, že keď prichádzame do rozličných pokušení, máme to považovať za radosť. (Jk 1:2) Tým, že prichádzame do pokušenia, je skúšaná naša viera. Bez pokúšaní, nie je duchovný vývoj a rast v milosti a poznaní Pána Ježiša.

Boh koná predivne. Keď sa rozhodne použiť človeka, najprv ho riadne poníži a robí ho úplne bezmocným. Vtedy je Pán jeho silou. Vtedy sa mu môže Boh zjaviť spôsobom, ktorý je za iných okolností nemožný.

Keď prosíme Pána, aby nás používal, musíme byť pripravení na odpor a ťažkosti. Keby sme dopredu vedeli, čo to so sebou prinesie, vycúvali by sme späť.

Ale my predsa nemáme dôvod na ustarostenosť!

Boh nám dal zasľúbenie. Uvádza to uistením, že je verný. Jemu môžeme dôverovať. On nás nikdy neoklame. Môžeme sa na Neho úplne spoľahnúť.

Tento verný Boh sľubuje, že nikdy neprídeme do takého pokušenia, ktoré je väčšie, ako môžeme vo viere a dôvere v Pána uniesť. Ďalej hovorí, že učiní pokušenie a vyslobodenie také, že ho dokážeme zniesť.

Pokušenie nás nezraní. Nespraví nám nič zlé. Naopak, prinesie nám to najväčšie, čo kresťan tu na tomto svete môže dostať: vyskúšanú vieru!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.