Napravujúce búrky - 20. február - evs.sk

Zamyslenia

Napravujúce búrky – 20. február
20. februára 2021
Play

„Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša.“ (Jon 1:3)

Keď Boh povolal Jonáša, aby šiel a priniesol správu o pokání známemu mestu Ninive, Jonáš nasadol na loď opačným smerom. Ninivčania boli nepriateľmi Izraela a Jonáš si svoj útek odôvodňoval tak, že ak by k nim šiel a kázal im, činili by pokánie a Pán by ich zachoval.

 O tom, čo nasledovalo, nám Biblia hovorí: „Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie.“ (Jon 1:4) Búrka bola natoľko zlá, že dokonca aj ostrieľaní námorníci na Jonášovej lodi začali volať k svojim rôznorodým božstvám, aby ich zachránili. Napokon zistili, že daná búrka prišla kvôli Jonášovi, preto ho hodili cez palubu.

Búrka prišla ako dôsledok Jonášovej neposlušnosti. Hovorím jej napravujúca búrka. Napravujúce búrky sú tie, ktoré si privodíme v dôsledku svojho nerozumného konania. Niečo nerobíme správne. Vyjde to najavo. Čelíme dôsledkom. A potom povieme: „Och, prečo táto búrka prišla do môjho života?“ Prišla ako dôsledok nášho konania. To je ten dôvod.

Možnože dnes čelíš napravujúcej búrke. Bol si taký dômyselný v zakrývaní svojho hriechu a nikto o ňom nevedel po celé týždne, mesiace alebo dokonca roky. Potom ťa zrazu odhalili. Odrazu všetci zistili, čo si vykonal

Napravujúce búrky sú pripomienkou toho, že Boh nás miluje. Ak by Boh Jonáša nemiloval, neposlal by búrku. Avšak preto, že Jonáš bol Boží muž, Boh chcel získať jeho pozornosť a dostať ho späť na správnu cestu. Rovnako Boh miluje aj teba a chce ťa vrátiť na cestu s Ním.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.