Zostaňte vo mne - 26. január - evs.sk

Zamyslenia

Zostaňte vo mne – 26. január
26. januára 2019

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7)

Skutočná modlitba neprekonáva Božiu neochotu, ale uchopuje Jeho ochotu. Je naozaj dôležité uvedomiť si to. Boh odpovedá len na prosby, ktoré sám podnecuje a inšpiruje.

V Jánovi 15:7 sa skrýva jedno z najúžasnejších zasľúbení, ktoré nám Ježiš dal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Mohli by sme to preložiť aj takto: „Ak sa so mnou cítite ako doma a moje slová sú u vás ako doma, môžete si byť istí, že o čokoľvek budete žiadať, stane sa vám.“

Máme tendenciu si hneď premietnuť všetky veci, za ktoré by sme sa mohli začať modliť. Avšak ak takto premýšľame, uniká nám pointa. Všimnite si, že Ježiš povedal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás…“ To znamená, že naša vôľa sa plní, ak je v súlade s Božou vôľou. Znamená to, že naše túžby sa začínajú meniť. Zostávať v Ježišovi znamená tráviť čas v Jeho prítomnosti.

Som ženatý už viac než 40 rokov. Svoju manželku veľmi dobre poznám a ona zase pozná mňa. Poznáme sa tak dobre, že vieme dokončovať vety toho druhého. Už máme jeden druhého prečítaného. Je to preto, že spolu trávime veľa času. Čas s ňou ma nikdy neunavuje ani nenudí.

Ak vstupujeme do vzťahu s Bohom, znamená to, že radi trávime čas v Jeho prítomnosti. Radi Ho počúvame. Radi s Ním hovoríme. Presne to znamená zostávať v Ňom. Vo vzťahu s Bohom sa menia aj naše modlitebné potreby, pretože lepšie rozumieme Jeho vôli pre náš život.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.