Neodpustenie Ti ubližuje - 28. máj - evs.sk

Zamyslenia

Neodpustenie Ti ubližuje – 28. máj
28. mája 2019
Play

„Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

Ak si človek, ktorý v sebe prechováva nenávisť, ak si robíš presné záznamy a nedokážeš nič hodiť za hlavu, mal by si niečo vedieť – vo svojom živote budeš trpieť. No a okrem toho sa tvoj modlitebný život dostane na bod mrazu.

Odpustenie je kľúčom k zdravým, silným a pretrvávajúcim vzťahom. Práve preto si musíme uvedomiť jeho dôležitosť. Ježiš povedal: „Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.“ (Mt 5:23-24)

Možno si sa rozhodol, že jednoducho neodpustíš niekomu, kto Ti ublížil. Hádaj, koho tým zraníš! Opäť seba. Horkosť a neodpustenie Ťa zraní viac ako osoba, ktorej odmietaš odpustiť. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať.

Ježiš nás naučil modliť sa: „A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ (Mt 6:12)

Možno máš pocit, že tí ľudia si odpustenie nezaslúžia. Zaslúžiš si ho ty? Zaslúžim si ho ja? Naše odpustenie nezávisí od odpúšťania iným, ale odpúšťanie iným by sa malo stáť na Božom milostivom a štedrom odpustení našich hriechov.

Naše odpustenie vydobyl Kristus svojou zásluhou, svojou smrťou a láskou k nám. Ak vieme, čo pre nás Kristus urobil, mali by sme odpúšťať.

Biblia hovorí: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.