Výhonok - 3. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Výhonok – 3. apríl
3. apríla 2019

„Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov –, keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý Výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť.

Lebo takto vraví Hospodin: Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábitné obete.“ (Jer 33:14-18)

Je ľahké padnúť do pasce myslenia, že Božia láska a záujem o nás rastie a klesá podľa toho, ako dobre žijeme naše kresťanské životy. Koniec koncov, my sami často dávame a odoberáme našu lásku druhým v závislosti od toho, či žijú spôsobom, ktorý sa nám páči. Našťastie, hoci sme poznačení nestálosťou, Boh je stály.

Prostredníctvom proroka Jeremiáša pripomína svojmu ľudu, že sa môžu spoľahnúť na Jeho zasľúbenia a že tam bude vždy pre nich. Sľubuje svoju stálosť a vernosť: „Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete“ (v. 17 – 18). Nakoniec, Ježiš je kráľ, ktorý zostáva na tróne a ktorý seba samého ponúkol ako konečnú obeť.

Ježiš je spravodlivý Výhonok, ktorý nám ponúka svoju spravodlivosť, aby sme sa nikdy nemuseli báť, že nás Boh odmietne. Kvôli tomu môžeme Bohu priniesť naše vlastné zlyhania a nevernosť. Ježiš sa k nám neobráti chrbtom. Každý deň môžeme priniesť naše pokánie a vedieť, že On ho príjme. Môžeme počítať s tým, že Boh nám dá nový začiatok pre život, smrť a vzkriesenie Ježiša. My všetci potrebuje každý deň nový začiatok. Ak prídete, a budete o neho žiadať, Boh bude verný a dá vám ho.

Modlitba

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že Tvoje milosrdenstvo je nové každé ráno a Tvoja vernosť je veľká. Daj mi milosť činiť dnes pokánie z vecí, ktorými som Ťa nepotešil, a daj, aby som sa spoliehal na skutočnosť, že Ty ma nikdy neopustíš ani nezanecháš, keď sa snažím chodiť po Tvojich cestách. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.