Abba, Otče - 4. júl - evs.sk

Zamyslenia

Abba, Otče – 4. júl
4. júla 2020

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ R 8:15

Moje vnúčatá ma oslovujú „Papa“. Minule mi jedno z nich povedalo: „Hoje, Papa!“ čo znamená: „Zodvihni ma!“ Ako môžete na to povedať nie? Je to záležitosť lásky. Iní ľudia ma nemôžu volať „Papa,“ pretože to označenie sa zakladá na mojom vzťahu s vnúčatami.

Ježiš povedal: „Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach!“ (Mt 6:9). Biblia nám hovorí: „Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (R 8:15) Slovo Abba v hebrejčine približne zodpovedá „Papa“ alebo „Otecko“. Nemysli si, že tvoj nebeský Otec je odmeraný a nezaujatý. Naopak, uvažuj o Ňom ako o vrele milujúcom Otcovi.

Snáď najrealistickejší opis toho, aký je náš nebeský Otec, je v príbehu, ktorý rozpovedal Ježiš ako podobenstvo o márnotratnom synovi. V tomto príbehu sa zvykne klásť dôraz na syna, ale mohli by sme ho rovnako dobre nazvať aj podobenstvo o milujúcom otcovi. Je to príbeh o otcovi dvoch synov. Jeden z nich odišiel, pokazil si život, premrhal dedičstvo, vstúpil do seba a vrátil sa domov. Keď bol ešte ďaleko, otec ho zbadal, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a pobozkal ho. Potom mu vrátil úplné synovstvo.

Náš nebeský Otec je ako otec, ktorému chýba jeho syn alebo dcéra. Túži sa s nami rozprávať. A privíta ťa s otvoreným náručím, ak k Nemu prídeš.

Máme nebeského Otca, ktorý je tu stále. Máme Otca, ktorý počúva. Máme Otca, ktorý miluje. Máme Otca v nebi.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.