Nie primladý - 5. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nie primladý – 5. júl
5. júla 2020

„Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich…“  – 1Tim 4:12

Lord Chesterton raz povedal: „Verím v obrátenie na lôžku, ale nechcem sa naň spoliehať.“ Počas vážnej choroby myseľ človeka nepracuje normálne. S Bohom by sa mal človek zmieriť pri plnom zdraví. Čo sa však týka Pána: „Jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočul, ani Jeho ruka nie je prikrátka, že by nemohol zachrániť.“ Miluje nás rovnako v chorobe i v zdraví, keď žijeme, aj keď zomierame. Z vlastnej skúsenosti: nepoznal som príliš mnoho ľudí, ktorí na smrteľnom lôžku našli Krista. Keď prídeme ku Kristu v mladosti, je celý život spasený. Keď prídeme až v starobe, duša je zachránená a večný život zaistený, no premárnili sme príležitosť žiť život pre Krista.

Modlitba dňa

Pane Bože, polož mi na srdce evanjelizáciu mladých na začiatku dobrodružstva života – a starých ľudí, ktorí sa desia konca svojej cesty. Nech im vravím posolstvo Tvojej zachraňujúcej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.