Večný život - 7. február - evs.sk

Zamyslenia

Večný život – 7. február
7. februára 2021
Play

„A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Evanjelium podľa Jána 17:3

Večný život spočíva v poznaní Pána Ježiša. Je to oveľa viac, ako len niečo o Ňom vedieť. Je rozdiel medzi tým, keď o obrátení vieme, a keď obrátení sme. Je rozdiel medzi vedomosťou o viere a aktívnou vierou. A je tiež rozdiel medzi vedomosťou o Pánovi Ježišovi a vierou v Neho.

Slovo ’poznať’ je v Božom Slove vyjadrením osobného spoločenstva. V niektorých miestach v Starej zmluve sa používa vo význame najintímnejšieho spoločenstva medzi ľuďmi, inde sa používa vo význame osobného spoločenstva medzi Bohom a tým, kto v Neho verí.

Ako vôbec takéto spoločenstvo začne fungovať? Pôvodný text používa hebrejský výraz, ktorý hovorí toto:
A to je večný život, aby poznali Teba, jediného a pravého Boha, skrze – cez – Toho, ktorého si poslal, Pána Ježiša Krista.

Spoločenstvo s Bohom sa môže začať len skrze Pána Ježiša!
„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“. (J 14:6) Boha spoznávame, keď sa učíme spoznávať Pána Ježiša. Ten, kto nepozná Pána Ježiša, nepozná Boha.
Kto videl mňa, videl Otca, hovorí Pán Ježiš. Pána Ježiša vidíme vtedy, keď Duch Svätý zjavuje slovo o Pánovi Ježišovi a Jeho spasení ľudskému srdcu tak, že srdce je potom upriamené na Neho.
Vtedy pozná človek Boha, a vtedy má človek večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.