Prečo trpia spravodliví - 7. júl - evs.sk

Zamyslenia

Prečo trpia spravodliví – 7. júl
7. júla 2020

„A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení.“ 2K 1:7

Otázka: „Prečo musia trpieť spravodliví?“ je stará ako svet. Je len jedno miesto, kde môžeme nájsť odpoveď, a to je Biblia. Nemusíš dlho študovať Písmo, aby si sa dozvedel, prečo hriešnici čelia nepriaznivým zmenám a útrapám. Sú oddelení od Boha. Ich zármutok je výsledkom ich hriechov. Ale prečo trpia kresťania?

Písmo učí, že mnohí kresťania trpia preto, aby mali spoločenstvo s inými, ktorí sú v trápení. Iba tí, ktorí poznajú zármutok a utrpenie, môžu mať spoločenstvo s tými, ktorí sú v trápení. Božie Slovo tiež učí, že kresťania trpia, aby oslávili Boha svojím životom. Biblia ďalej učí, že kresťania trpia preto, aby ich Boh mohol učiť modliť sa. Kresťania tiež trpia preto, aby ich Boh mohol priviesť ku pokániu.

Modlitba dňa

Aká sladká je Tvoja útecha, Pane. Aké milujúce je Tvoje trestanie.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.