Prečo sa máme modliť - 8. júl - evs.sk

Zamyslenia

Prečo sa máme modliť – 8. júl
8. júla 2020

„Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ L 18:13

Mladý právnik s čerstvo otvorenou vlastnou praxou sedel v kresle za novučičkým pracovným stolom a čakal, kedy vojde prvý klient. Keď videl ku kancelárii kráčať muža, zdvihol telefón a začal sa rozprávať s imaginárnym asistentom: „Áno, som teraz zaneprázdnený. Požiadajte ich, aby zavolali znovu. Mám tak veľa klientov, jednoducho nemám čas.“ Položil telefón a bol si istý, že zapôsobil na svojho prvého návštevníka.

„Som z telefónnej spoločnosti,“ povedal muž. „Prišiel som vám zapojiť telefón.“

Tak je to s nami, keď sa snažíme zapôsobiť na Boha tým, čo hovoríme a robíme. Ježiš rozprával príbeh o dvoch mužoch, ktorí sa išli do chrámu modliť. Jedným bol farizej, ktorý sa modlil: „Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ (L 18:11-12)

Druhým bol vyberač daní, ktorý prosto povedal: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (verš 13)

Ježiš o vyberačovi daní povedal: „Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten.“ (verš 14) Hlavným problémom farizejov, náboženskej elity, bolo, že pre nich bola modlitba divadlom. Bolo to predstavenie. Stávali na rohoch ulíc, modlili sa a občas zatrúbili. Ježiš hovoril, že Boh na podobné veci nedbá. Boli takí zaujatí tým, aby zapôsobili na ľudí, ale na Boha to neurobilo dojem.

Hodnota modlitby je v tom, že nás udržiava v kontakte s Bohom. Modlitba je približovaním k Bohu. A to je to, prečo by sme sa mali modliť.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.