Baránok - 9. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Baránok – 9. apríl
9. apríla 2019

„Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. A ja som Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. A ja som Ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.“ (J 1:29-34)

V 22. kapitole Prvej knihy Mojžišovej Abrahám vzal svojho jediného syna Izáka do krajiny Mórija, pretože mu Boh prikázal obetovať Izáka ako spaľovanú obeť. Izák sa pýtal svojho otca: „Kde je baránok na spaľovanú obeť?“ Abrahám svojmu dieťaťu odpovedal: „Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť.“ Keď chcel Abrahám obetovať svojho vlastného syna na oltári, Boh ho zastavil a poskytol barana, aby zaujal Izákovo miesto.  

Ježiš je Baránok, ktorého Boh dal, aby očistil všetky hriechy. Abrahám nemusel obetovať svojho jediného syna, pretože Boh sa rozhodol obetovať svojho Syna, aby odčinil naše hriechy. Kvôli tomu na nás Boh pozerá rovnako, ako pozeral na svojho Syna, keď Ján videl na Neho zostupovať Ducha z neba. Nazýva nás, mužov a ženy, svojimi milovanými synmi, v ktorých má zaľúbenie (Mt 3:17).

Už viac nemusíme žiť v úzkosti v snahe ospravedlniť našu existenciu. Naše ospravedlnenie je v Kristovi, dokonalom, bezchybnom Božom Baránkovi, ktorý sňal naše hriechy a hriechy sveta.

Modlitba

Bože, Otče náš, ďakujeme Ti, že sme Tvoji milovaní synovia, v ktorých máš zaľúbenie. Modlíme sa, aby si hlboko do nášho vnútra vložil pravdu, že už viac nemusíme pracovať pre našu spásu, ale môžeme nájsť odpočinok v poznaní, že naša identita je v Božom Baránkovi. Daj nám pochopiť hĺbku tejto obete, ktorá boli vykonaná na odčinenie nášho hriechu, aby sme mohli viac milovať Teba a pochopiť, kto sme a kým budeme. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.