Ako nám Duch Svätý pomáha - 7. október - evs.sk

Zamyslenia

Ako nám Duch Svätý pomáha – 7. október
7. októbra 2023
Play

„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Evanjelium podľa Jána 14:26

Spomínam si na situácie, keď som vydával svedectvo alebo sa s niekým osobne rozprával a na myseľ mi prišla časť Písma. Nepamätal som sa, že by som sa ju učil naspamäť, ale bola v mojej pamäti. To preto, že nás učí Duch Svätý.

Ježiš povedal: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ (J 14:26)

Duch Svätý nás nielen vyučuje, On nás aj uisťuje, že sme deti Božie. Keď nás už Duch Svätý priviedol k Ježišovi a zapečatil, opätovne nás uisťuje, že patríme Bohu. R 8:16 hovorí: „A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.“

Viem, že som Božie dieťa nie preto, že si to zaslúžim, ale preto, že mi Ježiš Kristus odpustil a Duch Svätý ma o tom uisťuje. Biblia hovorí: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1J 5:13)

Duch Svätý nám tiež pomáha modliť sa. (A my potrebujeme pomoc pri modlitbách, či nie?) R 8:26 hovorí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ (R 8:26) Duch Svätý vie, za čo sa potrebujeme modliť, a prednáša to Otcovi.

Napokon, Duch Svätý nás vedie životom (viď R 8:14) a my si niekedy ani neuvedomujeme, že nás vedie. Preto by sme mali každý deň prosiť Ducha Svätého, aby nás naplnil.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.