Prvorodený z mŕtvych - 12. november - evs.sk

Zamyslenia

Prvorodený z mŕtvych – 12. november
12. novembra 2022
Play

„… a od Ježiša Krista… prvorodeného z mŕtvych…“ Zjavenie Jána 1:5

Syn vdovy z Naimu nebol prvorodený z mŕtvych. Ani Lazár nebol. Boli vzkriesení do toho istého života, ktorý žili predtým, než zomrelí. Preto museli opäť zomrieť.

Prvý človek, ktorý bol vzkriesený do nového života, bol Ježiš. Preto dostal meno prvorodený z mŕtvych. Ako Boží obetný Baránok niesol hriech, preto musel prijať odplatu za hriech, to je smrť. Ale potom, ako Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, už viac neumiera.

Preto dobre robíš, ak v Ňom skladáš svoju nádej. Vo svete sa neustále stretávaš so smrťou v rôznych podobách, lebo hriech a smrť sú neoddeliteľne spojené. Preto smrť nechala svoju pečať na mnohých okolnostiach života. Ale je jedno miesto, kde nie je ani hriech, ani smrť. Je to pri Ježišovi.

Bolí nás, keď sa stretávame s hriechom a smrťou skrze iných ľudí. Ale ešte ťažšie je, keď človek cíti tú silu v sebe. Od pádu človeka plní hadí jed celý náš život. Hriech sa nedá vykoreniť. Z toho dôvodu sa telo rozpadne a pochovajú ho.

Ak veríš v Ježiša, treba ešte niečo dodať. Si zachránený pre iný svet, kde hriech a smrť už viac neexistuje. Už viac nezomrieš v tom pravom zmysle slova. Zjednotil si sa s Ježišom a prešiel si zo smrti do života. Máš podiel na Ježišovom vzkriesenom živote.

Ježiš je prvorodený z mŕtvych, ale nie je ten posledný. Ani zďaleka! On šiel prvý a ty kráčaš v Jeho šľapajach. Ako Boh vzkriesil Jeho, vzkriesi aj teba. Preto máš živú nádej. Ježiš bol mŕtvy, ale žije a už viac neumiera.

Preto môžeš vedieť, že Ježiš na teba nezabudne, dokonca ani v smrti. Vyryl si ťa do dlaní a nesie ťa vo svojom srdci. Vzkriesi ťa. Ježiš chce, aby si ty, ktorý si s Ním žil na zemi, s Ním žil aj vo večnosti. V nebi budeš mať bohatstvo, ktoré je už teraz vo viere tvoje. Rozdiel je v tom, že budeš žiť bez hriechu a smrti, a budeš Mu slúžiť vo večnej spravodlivosti, nevinnosti a blaženosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.