Piesne zo žalára - 13. november - evs.sk

Zamyslenia

Piesne zo žalára – 13. november
13. novembra 2022
Play

„Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.“ (Ž 34:20)

Je ľahké byť šťastný, keď sa všetko darí, keď je obloha modrá a slnko svieti. Keď však spadneš na  dno, keď ťa zasiahne nepriazeň osudu a ty sa stále raduješ, to je niečo úplne iné.

V Knihe Skutkov apoštolov čítame o tom, ako Pavol a Sílas kázali evanjelium vo Filipách. Úrady ich dali zatknúť, zbili ich a uvrhli do väzenia. Napriek tomu sa o polnoci, s nohami a zápästiami v putách modlili a spievali Bohu chvály.

Potom sa dostávame k tomuto zaujímavému detailu: „… a väzni ich počúvali.“  (Sk 16:25). V pôvodnom jazyku táto fráza znamená „počúvať s potešením“.

Už si niekedy cestoval autom, keď si v rádiu počul svoju obľúbenú pieseň? Zvýšil si hlasitosť. Počúval si s potešením.

Neviem, či títo ostatní väzni niekedy predtým počuli niekoho spievať piesne chvály Bohu. A neviem, či Pavol a Sílas pridali nejakú dvojhlasnú harmóniu. Viem len, že to bola nezvyčajná súhra okolností.

Zrazu múrmi väzenia otriaslo mohutné zemetrasenie, ktoré dalo väzňom príležitosť na útek – ak chceli. Rímsky žalárnik, ktorý vedel, že za stratu väzňov hrozí trest smrti, vytiahol meč a chystal sa zabiť.

Ale Pavol zvolal: „Neubližuj si! Veď sme všetci tu!“ (verš 28)

Tento ostrieľaný Riman padol pred Pavlom a Sílasom na kolená a spýtal sa: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ (verš 30)

Namiesto sťažoností vzdali Pavol a Sílas Bohu chválu. Namiesto nárekov sa klaňali. A keď vzdávali Bohu chválu, oslovilo to aj ostatných ľudí.

Niekedy Boh dopustí ťažkosti v našom živote, aby mohol byť oslávený. Keď trpíme, môžeme Ho oslavovať napriek okolnostiam.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.