Radosť poznania - 22. máj - evs.sk

Zamyslenia

Radosť poznania – 22. máj
22. mája 2023
Play

„Blahoslavený je…  ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu,“ (Ž 146:5)

Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. Pätnásť minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť okolnosti a odstrániť hory prekážok! Avšak všetko toto blahoslavenstvo a požehnanie, ktoré môžeme brať  z nebeského skladu, sú podmienené našim vzťahom s Bohom. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sa sú podmienkami toho, že sme Božími deťmi. Jedine Jeho deti majú právo prijať dary, ktoré ich robia šťastných a spokojných. Aby sme boli Jeho dieťaťom, naša vôľa sa musí podriadiť Jemu. Človek Boha nespoznáva cez skutky − spoznáva ho na základe viery skrze milosť. Cestu k radosti a šťastiu z neba si nemôžeme kúpiť, nevedie cez usilovnú prácu, silnú morálku, zmenu života. Dostávame ju ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Vďaka, nebeský Otče, za dar radosti, ktorý prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.